Vi är Littri.

Littri jobbar för att tillgängliggöra information om möbler och tillhörande tjänster för offentliga miljöer. Vi strävar efter att förenkla för aktörer att kunna bidra till hållbara och välgestaltade offentliga interiörer.

Vårt pilotprojekt har beviljats medel i Smart Built Environments utlysning inom temaområde Innovationer och nya tillämpningar, Innovationsidén.